Počet záznamov: 1  

Makroekonomické modelovanie a VECM

  1. Lukáčik, Martin Makroekonomické modelovanie a VECM / Martin Lukáčik. -- Tab., vzorce. -- VEGA 1/0410/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Štrukturálny vektorový autoregresný model (skrátene SVAR). Vektorový model s korekčným členom (skrátene VECM). Štrukturálne vektorové modely s korekčným členom vybraných európskych krajín. Porovnanie odhadnutých parametrov v jednotlivých modeloch.

    In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2980-8. -- S. [1-5]

    I. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia Bratislava, 20.-21.5.2010. -- S. [1-5]

    330.43
    BA004