Počet záznamov: 1  

Súčasné prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie

  1. Frianová, Viera Súčasné prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie / Viera Frianová. -- VEGA 1/0385/10 - Popis urobený: 2.6.2010 - Názov z titulnej obrazovky - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok je výstupom riešenia danej problematiky, ktorou sa podrobnejšie zaoberali na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci riešenia projektu VEGA 1/0385/10 "Zmeny marketingových stratégií podnikov determinované novými faktormi turbulencie podnikateľského prostredia". - Aktuálne prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie podnikov. Zvyšovanie úspešnosti komunikačnej stratégie. Meranie efektívnosti a účinnosti vybraných nástrojov marketingovej komunikácie. Hlavné ciele marketingovej komunikácie.

    In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. -- Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. -- ISSN 1336-9105. -- Roč. 5, č. 1 (2010), s. 17-31

    I. Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. -- Roč. 5, č. 1 (2010), s. 17-31

    339.138
    BA004