Počet záznamov: 1  

Spiel und Spass mit Sprichwörtern im Unterricht

 1. Lišková, Danuša Spiel und Spass mit Sprichwörtern im Unterricht = Hry a zábava s prísloviami na vyučovaní / Danuša Lišková, Silvia Adamcová. -- Obr. -- Res. nem., slov. Bibliogr. odkazy - Aspekty nemeckej frazeológie – príslovia, ktoré tvoria nielen pevnú súčasť slovnej zásoby, ale patria aj k náročnej oblasti ústnej komunikácie. Ustálené slovné spojenia patria ku kreatívnym zručnostiam vo výučbe cudzích jazykov a ich ovládanie patrí ku kľúčovým kompetenciám v oblasti všeobecnej a odbornej komunikácie. Obraznosť a zrozumiteľnosť niektorých vybraných prísloví.

  In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2933-4. -- S. 106-110

  I. Adamcová, Silvia
  II. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- S. 106-110

  8
  BA004