Počet záznamov: 1  

Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov

  1. Mikócziová, Jana Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov / Jana Mikócziová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Objasnenie podstaty empirických modelov skúmania závislosti miery zadlženosti podniku od vybraných faktorov založených na metóde lineárnej viacnásobnej regresnej analýzy aplikovanej na určitú vzorku podnikov, ako aj naznačenie hypotézy o smere vplyvu najdôležitejších podnikových charakteristík na mieru zadlženosti.

    In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- ISSN 1336-1732. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 80-87

    I. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 3, č. 1 (2010), s. 80-87

    658.14
    BA004