Počet záznamov: 1  

Perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok

  1. Strelková, Katarína Perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok / Katarína Strelková. -- Res. slov., rus. Bibliogr. odkazy - Zjednotenú Európu charakterizuje otvorený trh práce a špecifické požiadavky na absolventov vysokých škôl. Vznikla potreba zjednotiť požiadavky na vzdelávanie a umožniť získavanie dvojitých diplomov. Na túto skutočnosť zareagovala európska akademická obec Bolonským systémom vytvorením jednotného hodnotenia vedomostí. Vystúpila do popredia potreba medzinárodnej spolupráce autorov učebných pomôcok, ktoré budú vyhovovať jednotným požiadavkám na vedomosti a hodnotenie absolventov vysokých škôl. Prednosti medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok.

    In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2933-4. -- S. 156-159

    I. Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. -- S. 156-159

    378
    BA004