Počet záznamov: 1  

Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému

  1. Kálovec, Marek Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému / Marek Kálovec. -- Grafy. -- VEGA 1/0440/10 - Článok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/0440/10 "Makroekonomické aspekty globálnej finančnej krízy a svetovej hospodárskej recesie (s dôrazom na Slovensko a eurozónu)". - Vznik a vplyv globálnej hospodárskej krízy na európske ekonomiky. Vývoj nezamestnanosti v krajinách Európskej únie. Fiškálne a monetárne opatrenia. Vplyv hospodárskej krízy na trhy práce v krajinách V4. Zadĺženosť európskych krajín, kumulovanie dlhov a udržateľnosť sociálneho systému.

    In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010. -- Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2973-0. -- S. [1-9]

    I. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 27. máj 2010. -- S. [1-9]

    338.1
    BA004