Počet záznamov: 1  

Vybrané trendy talianskeho trhu práce

 1. Napolitano, Barbara Vybrané trendy talianskeho trhu práce / Barbara Napolitano, Martin Novák. -- Grafy, mp., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Taliansko ako súčasť Európskej únie a eurozóny. Problémy talianskeho trhu práce a hlavné oblasti zásahov talianskej vlády. Procesy globalizácie a ekonomika. Zlepšenie podmienok na trhu práce. Ekonomický rast a zvýšenie blahobytu.

  In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010. -- Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2973-0. -- S. [1-14]

  I. Novák, Martin
  II. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 27. máj 2010. -- S. [1-14]

  339.92
  BA004