Počet záznamov: 1  

Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ?

 1. Srpová, Jitka Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ? / Jitka Srpová, Vilém Kunz. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Korene spoločenskej zodpovednosti v ČR - firma Baťa, tri piliere - ekonomický, sociálny, environmentálny. Návrh na vytvorenie systémových podmienok k posilneniu CSR v Česku.

  In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2978-5. -- S. 415-419

  I. Kunz, Vilém
  II. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 20.5.2010 Bratislava. -- S. 415-419

  331.107
  BA004