Počet záznamov: 1  

Zájmové skupiny v odvětví výroby nábytku v České republice v kontextu společenské odpovědnosti firem

  1. Špačková, Lucie Zájmové skupiny v odvětví výroby nábytku v České republice v kontextu společenské odpovědnosti firem / Lucie Špačková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Spoločenská zodpovednosť firiem predstavuje princípy zodpovedného podnikania. Je to dobrovoľný záväzok firiem chovať sa zodpovedne vo všetkých ohľadoch podnikania. Príspevok analyzuje vybrané zainteresované strany v odvetví výroby nábytku a hodnotí možnosti spolupráce týchto záujmových skupín s podnikmi. Konkrétne ide o dodávateľov, zákazníkov, konkurenciu.

    In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : 20.5.2010 Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2978-5. -- S. 447-451

    I. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave 20.5.2010 Bratislava. -- S. 447-451

    65.011.1
    BA004