Počet záznamov: 1  

Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky

  1. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár (7. : 28.-30.6.2010 : Trenčianske Teplice, Slovensko) Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky [elektronický zdroj] : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- VEGA 1/0724/08 - VEGA 1/0547/08 - VEGA 1/0169/10 - IPG 2317116/10 - IPG 2317123/10. -- ISBN 978-80-225-2999-0

    I. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))

    368
    BA004