Počet záznamov: 1  

Možnosti učiteľa efektívne pôsobiť na žiaka

  1. Gavora, Peter Možnosti učiteľa efektívne pôsobiť na žiaka : zodpovednosť za úspechy či neúspechy / Peter Gavora. -- Obr. -- Sebareflexia učiteľa a subjektívna zodpovednosť za výsledky žiakov. Objektívne skúmanie subjektívnej zodpovednosti učiteľa. Faktory vplývajúce na subjektívnu zodpovednosť. Modely subjektívnej zodpovednosti. Implementácia štátneho vzdelávacieho programu.

    In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1336-9849. -- Č. 5 (2010), s. 2-5

    I. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. -- Č. 5 (2010), s. 2-5

    37
    BA004