Počet záznamov: 1  

Nové trendy v manažmente a ich faktory úspešnosti

  1. Misof, Josef Nové trendy v manažmente a ich faktory úspešnosti = New trends in management and factors of their success / Josef Misof. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Nové trendy v manažmente. Odbúravanie byrokratického aparátu. Využívanie outsourcingu. Byť čo najbližšie k zákazníkovi. Dynamický koncept stratégie. Projektový manažment. Znalostný manažment. Integrovaný manažment.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty) : Bratislava, 15.10.2008. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2628-9

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty) Bratislava, 15.10.2008

    65.012.4
    BA004