Počet záznamov: 1  

Významné legislatívne zmeny v oblasti harmonizácie slovenskej poistnej legislatívy s právom Európskej únie

  1. Meluchová, Jitka Významné legislatívne zmeny v oblasti harmonizácie slovenskej poistnej legislatívy s právom Európskej únie / Jitka Meluchová, Zuzana Juhászová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia : zborník : Bratislava, 18.-20. september 2002. -- Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. -- 661 s. : diagr., grafy, sch., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-1589-2. -- S. 282-287

    I. Juhászová, Zuzana
    II. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia zborník Bratislava, 18.-20. september 2002. -- S. 282-287
    BA004