Počet záznamov: 1  

Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku

  1. Pelegrinová, Lenka Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku / Lenka Pelegrínová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Open source softvéry (OSS) ako jedna z foriem otvorených inovácií v oblasti informačných technológií. Prenos inovácií z podniku do podniku medzi rôznymi sektormi a oblasťami výskumu. Rozšírenie získavania a využívania externých technológií. Podniky využívajúce OSS vo Východoslovenskom kraji.

    In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 20.-21. máj 2010, Mojmírovce. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 553 s. : diagr., grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2972-3. -- S. 375-384

    I. EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 20.-21. máj 2010, Mojmírovce. -- S. 375-384

    681.324
    BA004