Počet záznamov: 1  

Technická efektivnost ekologického zemědělství Českej republiky

  1. Kroupová, Zdeňka Technická efektivnost ekologického zemědělství Českej republiky / Zdeňka Kroupová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Definovanie pojmu efektívnosť. Vymedzenie nástroja jej hodnotenia v podobe hraničnej produkčnej funkcie. Súhrn doterajších výsledkov výskumu efektívnosti zahraničného ekologického poľnohospodárstva. Postup výskumu technickej efektívnosti českého ekologického poľnohospodárstva.

    In Ekonomická revue. -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. -- ISSN 1212-3951. -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 63-75

    I. Ekonomická revue. -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 63-75

    631
    BA004