Počet záznamov: 1  

Politická centralizácia fungovania trhovej ekonomiky

  1. Hölcz, Róbert Politická centralizácia fungovania trhovej ekonomiky / Róbert Hölcz. -- Obr. -- Negatívne dôsledky finančnej a hospodárskej krízy. Centrálne banky a úrokové sadzby. Hospodárska politika jednotlivých krajín EÚ. Konvergentné kritéria a eurozóna. Nástroje menovej politiky a rozpočtové hospodárenie. Navrhované opatrenia a poriadok vo verejných financiách.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 7-8 (2010), s. 14-17

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 7-8 (2010), s. 14-17

    338.22/.23
    BA004