Počet záznamov: 1  

Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC

  1. Kozovský, Dušan Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC / Dušan Kozovský. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Zmeny, ktorými prechádzal rozpočtový proces na úrovni územnej samosprávy v posledných rokoch. Tvorba programového rozpočtu. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s implementáciou programového rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition. -- ISSN 1337-7523. -- č. 10 (2009), s. 8-15

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- č. 10 (2009), s. 8-15

    336.1/.5
    BA004