Počet záznamov: 1  

Virtuálne poisťovacie spoločnosti

  1. Littvová, Zuzana Virtuálne poisťovacie spoločnosti / Zuzana Littvová. -- Grant EU mladých vedeckých pracovníkov č. 2315013 - Res. slov., angl. Bibliogr. odkazy - Vývoj a využívanie elektronického obchodu v súčasnosti. Technologické prostredie v poisťovacej spoločnosti. Elektronické prostredie v poisťovacej spoločnosti. Virtuálne prostredie v poisťovacej spoločnosti.

    In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. -- Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2863-4. -- [S. 1-8]

    I. Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. -- [S. 1-8]

    368
    BA004