Počet záznamov: 1  

Menová politika SR v silovom poli dvoch peňažných koncepcií

  1. Gonda, Vladimír Menová politika SR v silovom poli dvoch peňažných koncepcií / Vladimír Gonda. -- Bibliogr. odkazy

    In Transformácia ekonomiky Slovenskej republiky a jej zapojenie do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. -- 325 s. : grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 80-225-0890-X. -- S. 87-93

    I. Transformácia ekonomiky Slovenskej republiky a jej zapojenie do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 87-93
    BA004