Počet záznamov: 1  

Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám

  1. Wáclavová, Linda Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám / Linda Wáclavová. -- Účel novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Platná právna úprava a vyplývajúce povinnosti. Nové povinnosti pre obce účinné od 1. januára 2009. Ilustračné príklady.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition. -- ISSN 1337-7523. -- č. 1 (2009), s. 22-25

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- č. 1 (2009), s. 22-25

    347
    BA004