Počet záznamov: 1  

Telepráca a iné flexibilné formy zamestnania

  1. Thurzová, Marta Telepráca a iné flexibilné formy zamestnania / Marta Thurzová. -- Pojem telepráca. Legislatíva pracovných podmienok telepráce.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition. -- ISSN 1337-7523. -- č. 7-8 (2009), s. 1

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- č. 7-8 (2009), s. 1

    331.102
    BA004