Počet záznamov: 1  

Príprava investičných projektov

  1. Ježek, Jiří Príprava investičných projektov / Jiří Ježek. -- Tab. -- Spracovanie projektových štúdií. Štúdia príležitosti (opportunity study). Predbežná štúdia realizovateľnosti. Postup jej spracovania. Východiskový stav a odvôvodnenie realizácie projektu. Popis projektu a jeho aktivít. Analýza cieľových skupín a harmonogram. Podrobný finančný plán. Analýza rizík a ich predchádzanie.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition. -- ISSN 1337-7523. -- č. 9 (2009), s. 2-8

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- č. 9 (2009), s. 2-8

    330.322
    BA004