Počet záznamov: 1  

Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z.

  1. Mičudová, Tatiana Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z. / Tatiana Mičudová. -- Dňa 11. februára 2010 bol prijatý zákon č. 52/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2010.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 3, č. 4 (2010), s. 7-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 3, č. 4 (2010), s. 7-11

    349.2
    BA004