Počet záznamov: 1  

Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR

  1. Kozovský, Dušan Efektívnosť a optimalizácia procesu decentralizácie verejných financií v podmienkach SR / Dušan Kozovský. -- Grafy. -- Fiškálna decentralizácia ako organická súčasť reformy riadenia verejných financií a reformy verejnej správy v podmienkach SR. Realizácia fiškálnej decentralizácie od roku 2005. Predpoklad vývoja pre roky 2011 a 2012.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 3, č. 5 (2010), s. 5-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 3, č. 5 (2010), s. 5-11

    336
    BA004