Počet záznamov: 1  

Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov

  1. Blštáková, Jana Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov : dizertačná práca / Jana Blštáková ; škol. Anna Kachaňáková. -- Bratislava, 2010. -- 183 s. : príl. -- Bibliogr. odkazy.

    I. Kachaňáková, Anna
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))

    331.108
    BA004