Počet záznamov: 1  

Vůdcovství v transparentním světě

 1. Meyer, Christopher Vůdcovství v transparentním světě / Christopher Meyer, Julia Kirby. -- Obr. -- Časopis je dostupný na adrese: http://modernirizeni.ihned.cz/, vyžaduje sa registrácia - Externalita ako pojem, ktorý ekonómovia používajú, keď hovoria o vedľajších účinkoch podnikateľskej aktivity. Príklady pozitívnych reakcií firiem na externality. Externality - rozsah činnosti spoločnosti, merateľnosť, citlivosť na nepriaznivé účinky. Zodpovednosť korporácií. Spoločenská zodpovednosť za stav a vývoj sveta.

  In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2010. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 45, č. 7 (Červenec 2010), s. 22-26

  I. Kirby, Julia
  II. Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 45, č. 7 (Červenec 2010), s. 22-26

  65.012.4
  BA004