Počet záznamov: 1  

Aplikácia teórie oceňovania opcií na oceňovanie podnikových dlhopisov

  1. Mikócziová, Jana Aplikácia teórie oceňovania opcií na oceňovanie podnikových dlhopisov / Jana Mikócziová. -- Obr. -- Popis urobený: 10.8. 2010 - Názov z titulnej obrazovky - Bibliogr. odkazy - Názorné hodnotové aj grafické vyjadrenie nárokov veriteľov v závislosti od trhovej hodnoty podniku, ako aj vyjadrenie uvedených súvislostí pomocou teórie opcií. Na základe toho sú následne na základe poznatkov z teórie oceňovania opcií identifikované niektoré relevantné determinanty hodnoty cudzieho kapitálu. Platnosť získaných poznatkov je dokumentovaná výsledkami vybraných empirických analýz.

    In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Bratislava : Derivát, 2010. -- ISSN 1336-5711. -- Č. Júl - August (2010)

    I. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Č. Júl - August (2010)

    336.76
    BA004