Počet záznamov: 1  

Makroekonomické súvislosti konvergencie Českej republiky k eurozóne

 1. Bartánusová, Milada Makroekonomické súvislosti konvergencie Českej republiky k eurozóne / Milada Bartánusová, Marta Petrisková. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Analýza plnenia a pripravenosti Českej republiky k prijatiu eura. Porovnanie súčasnej hodnoty jednotlivých ukazovateľov s ich predpokladom na najbližšie obdobie v zložitom hospodárskom prostredí. Ekonomická vyspelosť k eurozóne, synchronizácia hospodárskych cyklov a možné výkyvy asymetrických šokov sú podnetom pre obavy z rýchleho vstupu Českej republiky do eurozóny.

  In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. -- CD-ROM [510 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3001-9. -- [S. 1-11]

  I. Petrisková, Marta
  II. FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] Bratislava, 10.-11.6.2010. -- [S. 1-11]

  339.73
  BA004