Počet záznamov: 1  

Podniková sociálna politika a realizácia spoločenskej zodpovednosti podnikov a organizácií

 1. Stanek, Vojtech Podniková sociálna politika a realizácia spoločenskej zodpovednosti podnikov a organizácií / Vojtech Stanek, Silvia Turányiová. -- Tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Definície a koncepty spoločenskej zodpovednosti firiem. Podniková sociálna politika v trhových podmienkach. Sociálna klíma a ekonomické myslenie. Podniková sociálna politika na Slovensku. Pohľad na praktickú realizáciu podnikovej sociálnej politiky. Iné formy podnikovej sociálnej politiky.

  In FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] : Bratislava, 10.-11.6.2010. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. -- CD-ROM [510 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3001-9. -- [S. 1-9]

  I. Turányiová, Silvia
  II. FOR FIN 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [doktorandov] Bratislava, 10.-11.6.2010. -- [S. 1-9]

  331.34
  BA004