Počet záznamov: 1  

Výchova spotrebiteľa ako prostriedok zabezpečenia trvalo udržateľnej spotreby

  1. Lattová, Barbora Výchova spotrebiteľa ako prostriedok zabezpečenia trvalo udržateľnej spotreby / Barbora Lattová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Súčasná situácia v spotrebe a v spotrebiteľskom povedomí, charakterizácia trvalo udržateľnej spotreby, a tiež spotrebiteľskej výchovy ako prostriedku na jej zabezpečenie.

    In Inovácie marketingových a obchodných činností (3) : vedecký monografický zborník : 16. jún 2010, Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2990-7. -- S. 101-111

    I. Inovácie marketingových a obchodných činností (3) : vedecký monografický zborník 16. jún 2010, Bratislava. -- S. 101-111

    366
    BA004