Počet záznamov: 1  

Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky

  1. Schwarzová, Mária Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky / Mária Schwarzová. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Princípy oceňovania v komerčných bankách podľa požiadaviek medzinárodných účtovných štandardov a medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. Postupy pri oceňovaní jednotlivých zložiek finančného majetku, ostatného majetku a finančných záväzkov. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES).

    In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. -- Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2863-4. -- [S. 1-12]

    I. Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. -- [S. 1-12]

    336.71
    BA004