Počet záznamov: 1  

Šanghaj a EXPO 2010

  1. Lichý, Ján Šanghaj a EXPO 2010 / Ján Lichý. -- Fotogr. -- O svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji a prípravách na ňu na Slovensku.

    In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. -- ISSN 0322-886X. -- Roč. 53, č. 7-8 (2010), s. 16-22

    I. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. -- Roč. 53, č. 7-8 (2010), s. 16-22

    06
    BA004