Počet záznamov: 1  

Kvalita, cena a ich vnímanie

  1. Burieta, Ján Kvalita, cena a ich vnímanie / Ján Burieta. -- Grafy, obr. -- Kvalitatívne parametre výrobku (služby) a ceny ako dvoch veličín, ktoré sú pre zákazníka rozhodujúce. Stupne kvality v závislosti na cene z pohľadu zákazníka a z pohľadu predávajúceho. Požiadavky na kvalitu produktu a rozpor v cene. Definícia pojmu "Pery kvality".

    In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva : odborný časopis o systémoch kvality. -- Žilina : MASM, 2010. -- ISSN 1335-9231. -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 44-47

    I. Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva odborný časopis o systémoch kvality. -- Roč. 18, č. 2 (2010), s. 44-47

    658.56
    BA004
Počet záznamov: 1