Počet záznamov: 1  

Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia

  1. Škvrnda, František Bezpečnostné aspekty a súvislosti globálnej krízy začiatku 21. storočia / František Škvrnda. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - O základných sociálnych determinantoch súčasnej medzinárodnej bezpečnosti. Globálna kríza začiatku 21. storočia a jej medzinárodnobezpečnostné súvislosti a dôsledky. Priame a nepriame bezpečnostné dôsledky globálnej krízy. Možné vojenské bezpečnostné aspekty vývoja krízy. Vplyv vývoja krízy na nevojenskú bezpečnosť v súčasnom svete.

    In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. -- Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-554-0204-8. -- S. 703-709

    I. Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník príspevkov z 15. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Žilina, 2. - 3. jún 2010. -- S. 703-709

    327
    BA004