Počet záznamov: 1  

Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov

  1. Králičková, Barbora Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov / Barbora Králičková. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vzájomný vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže a otázky súvisiace so všeobecnou aplikáciou oboch systémov ochrany.

    In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. -- Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 93, č. 4 (2010), s. 390-398

    I. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. -- Roč. 93, č. 4 (2010), s. 390-398

    347.7
    BA004