Počet záznamov: 1  

Súčasné problémy riešenia environmentálnej migrácie na medzinárodnej úrovni

  1. Černota, Mikuláš Súčasné problémy riešenia environmentálnej migrácie na medzinárodnej úrovni / Mikuláš Černota. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Typológia environmentálnych migrantov. Sklon k migrácii vo vzťahu k zmene stavu životného prostredia : štyri scenáre. Scenár A: Migrácia v menej pokročilom štádiu postupnej zmeny životného prostredia. Scenár B: Migrácia v pokročilých štádiách postupnej zmeny životného prostredia. Scenár C: Migrácia z dôvodu extrémnych environmentálnych udalostí. Scenár D: Migrácia z dôvodu veľkoplošných rozvojových projektov a ochrany krajiny. Vplyv migrácie na životné prostredie: 2 scenáre. Vplyv migrácie na životné prostredie v oblasti cieľa migrácie. Vplyv migrácie na životné prostredie v oblasti pôvodu.

    In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-04. december 2009. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM [923 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3025-5. -- S. 64-68

    I. Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Zámok Smolenice, 03.-04. december 2009. -- S. 64-68

    314
    BA004