Počet záznamov: 1  

Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR

  1. Morovská, Ivana Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR / Ivana Morovská. -- Grafy. -- Bibliogr. odkazy

    In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 27. november 2008. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2770-5. -- S. 267-273

    I. Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 27. november 2008. -- S. 267-273
    BA004