Počet záznamov: 1  

Teoretické princípy ekonomickej regulácie letísk

  1. Sedláčková, Alena Teoretické princípy ekonomickej regulácie letísk / Alena Sedláčková, Andrej Novák. -- Bibliogr. odkazy

    In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 27. november 2008. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2770-5. -- S. 336-338

    I. Novák, Andrej
    II. Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 27. november 2008. -- S. 336-338
    BA004