Počet záznamov: 1  

Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku

  1. Šprocha, Branislav Vývoj vzdelanostnej štruktúry a vzdelávania na Slovensku / Branislav Šprocha. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Znalosť čítania a písania v populácii Slovenska v medzivojnovom období. Vývoj vzdelanostnej štruktúry po druhej svetovej vojne. Pohľad na niektoré základné rysy vzdelávania pred rokom 1989 - učňovské vzdelávanie, gymnáziá, odborné a stredné odborné školy, dodatočné vzdelávanie, vysoké školy.

    In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. -- Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. -- ISSN 1210-1095. -- Roč. 20, č. 1 (2010), s. 3-30

    I. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. -- Roč. 20, č. 1 (2010), s. 3-30

    37
    BA004