Počet záznamov: 1  

Spisy

  1. Marx, Karl Spisy : svazek 21 / Karl Marx, Friedrich Engels. -- Praha : Svoboda, 1967. -- 785 s.

    I. Engels, Friedrich

    081
    BA004