Počet záznamov: 1  

Globalizácia kultúry, kultúra globalizácie

  1. Uriga, Ján Globalizácia kultúry, kultúra globalizácie / Ján Uriga. -- Firemná kultúra a hodnoty. Globalizácia a niektoré výzvy, ktoré priniesla pre firemné prostredie. Globalizácia - schopnosť vidieť príležitosť a rozpoznať, čo je užitočné.

    In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2010. -- ISSN 1212-690X. -- Č. 7-8 (2010), s. 12-13

    I. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. -- Č. 7-8 (2010), s. 12-13

    65.011.1
    BA004