Počet záznamov: 1  

Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov

  1. Baláž, Peter Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. I. / Peter Baláž. -- Obr. -- Výkonnosť zahraničnoobchodnej politiky Slovenska. Obchodné zastúpenie Slovenska v zahraničí (OBEO). Zmena kompetenčného zákona. Rozvojové stratégie, dlhodobý rast a konkurencieschopnosť. Hospodárska dimenzia procesu zahraničnoobchodnej expanzie.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 9 (2010), s. 34-35

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 9 (2010), s. 34-35

    339.54
    BA004