Počet záznamov: 1  

Vysielanie zamestnancov do iného členského štátu EÚ

  1. Strýčková, Jolana Vysielanie zamestnancov do iného členského štátu EÚ / Jolana Strýčková. -- Zamestnávanie občanov EÚ v prípade, ak ich na územie SR vyslal pracovať zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte EÚ. Zamestnávanie občanov EÚ v prípade, ak ich na územie iného členského štátu EÚ vyslal pracovať zamestnávateľ so sídlom v SR. Posúdenie príslušnosti k právnym predpisom - vydanie formulára E 101. Sociálne zabezpečenie zamestnancov vyslaných do tzv. tretích krajín.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. -- ISSN 1335-0897. -- Č. 13 (2010), s. 129-146

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Č. 13 (2010), s. 129-146

    349.2
    BA004