Počet záznamov: 1  

Informačné systémy pomáhajú chrániť životné prostredie

  1. Ašverusová, Miriam Informačné systémy pomáhajú chrániť životné prostredie / Miriam Ašverusová. -- Obr. -- Informačné systémy ako nenahraditeľní pomocníci ktorými môžeme chrániť životné prostredie. Správne nastavené informačné systémy. Doklady a ich evidencia v informačnom systéme. Elekronický obeh a archivácia dokumentov. Zefektívnenie práce a ekoligizácia.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : MF MEDIA, 2010. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 10, č. 9 (2010), s. 48-49

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 10, č. 9 (2010), s. 48-49

    681.3
    BA004