Počet záznamov: 1  

Ako zareagovala na krízu Európska centrálna banka

  1. Jančík, Ľuboš Ako zareagovala na krízu Európska centrálna banka / Ľuboš Jančík. -- Grafy. -- Popis urobený: 14. 9. 2010 - Názov z titulnej obrazovky - Bibliogr. odkazy - Reakcia centrálnych bánk na krízu po zhoršení situácie na finančných trhoch.

    In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Bratislava : Derivát, 2010. -- ISSN 1336-5711. -- Č. September (2010)

    I. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. -- Č. September (2010)

    336.71
    BA004