Počet záznamov: 1  

Osobitosti vývoja sektorovej štruktúry na Slovensku po roku 1989

 1. Rusnák, Jaroslav Osobitosti vývoja sektorovej štruktúry na Slovensku po roku 1989 / Jaroslav Rusnák, Silvia Bystrická. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Odvetvová klasifikácia ekonomických aktivít na Slovensku. Vývoj sektorovej štruktúry ekonomiky na Slovensku po roku 1989. Vývoj zmien sektorovej zamestnanosti na Slovensku v rokoch 1994-2008. Regionálne diferencie v štruktúre zamestnanosti na Slovensku. Osobitosti sektorovej štruktúry v regiónoch Slovenska.

  In Geografický časopis : [vedecký časopis]. -- Bratislava : Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2010. -- ISSN 0016-7193. -- Roč. 62, č. 2 (2010), s. 165-178

  I. Bystrická, Silvia
  II. Geografický časopis : [vedecký časopis]. -- Roč. 62, č. 2 (2010), s. 165-178

  338
  BA004