Počet záznamov: 1  

Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows)

  1. Šlosárová, Anna Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows). 2. / Anna Šlosárová. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov na podklade údajov účtovníctva musí podnikateľská účtovná jednotka vychádzať z opatrenia o účtovnej závierke. Charakteristika základných pojmov v súlade s citovaným opatrením.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 9 (2010), s. 43-49

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 9 (2010), s. 43-49

    657.1/.2
    BA004