Počet záznamov: 1  

Súčasné aktivity IASB v oblasti zmien platného IFRS 1 a IAS 1

 1. Mokošová, Daša Súčasné aktivity IASB v oblasti zmien platného IFRS 1 a IAS 1 / Daša Mokošová, Libor Vašek. -- Tab. -- Keďže rok 2010 je hraničným pre ukončenie projektu ročných zlepšení IFRS na obdobie 2008 – 2010, IASB publikovala 6. mája 2010 súhrn novelizácií siedmich IFRS pod názvom „Zlepšenie IFRS“ (Improvements to IFRSs), ktoré nadväzuje na návrh novelizácií vydaný v auguste 2009. Aplikácia novelizácií je schválená pre ročné obdobie začínajúce 1. januára 2011 a neskôr.

  In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 9 (2010), s. 49-52

  I. Vašek, Libor
  II. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 9 (2010), s. 49-52

  657
  BA004