Počet záznamov: 1  

Logistika FMCG: rýchlosť a náročnosť

  1. Brezovský, Jozef Logistika FMCG: rýchlosť a náročnosť / Jozef Brezovský. -- Obr. -- Špecifiká pri výrobe a preprave rýchloobrátkového tovaru. Tovar a produkty bežnej dennej spotreby. Rýchla a náročná manipulácia s tovarom (Fast Moving Consumer Goods). Skladovanie rýchloobrátkového tovaru. Doba expirácie a distribúcia. Najnovšie trendy skladovania.

    In Systémy logistiky. -- Praha : ATOZ Marketing Services, 2009. -- Roč. 4, č. 17 (marec -apríl 2009), s. 6-8

    I. Systémy logistiky. -- Roč. 4, č. 17 (marec -apríl 2009), s. 6-8

    658.78
    BA004