Počet záznamov: 1  

Vykazovanie aktuárskych ziskov/strát v kontexte verného a pravdivého obrazu

  1. Števková, Lucia Vykazovanie aktuárskych ziskov/strát v kontexte verného a pravdivého obrazu = Reporting of actuarial gains/losses in a context of the true and fair view / Lucia Števková. -- Sch. -- IG 2617121/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok bol spracovaný ako jeden z výstupov IG 2617121 - Možnosti vykazovania aktuárskych ziskov a strát v súlade so štandardom IAS 19. Vplyv možností na verný a pravdivý obraz účtovnej jednotky. Nedostatky existujúcich možností vykazovania aktuárskych ziskov a strát. Snaha IASB o odstránenie koridorového prístupu a revízie štandardu IAS 19 v tejto oblasti.

    In Účetnictví v procesu světové harmonizace. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. -- 265 s.. -- ISBN ISBN 978-80-245-1685-1. -- S. 221-227

    I. Účetnictví v procesu světové harmonizace. -- S. 221-227

    657
    BA004